10 savjeta za bolji seo

10 savjeta za bolji SEO

SEO optimizacija je jedan od ključnih aspekata današnjice iz razloga što svaki sadržaj koji nije kvalitetan i optimizirajući će rezultirati neuspješnom kampanjom. Konkurentan i dobro napisan SEO sadržaj može biti razlika između uspjeha i neuspjeha. To je ravnoteža između pisanja zanimljivog sadržaja za posjetitelje i osiguravanja svih važnih optimizacija za tražilice. Nekoliko  je stvari što bi  trebalo znati kako bi se izradio SEO tekst najviše kvalitete koji će se svidjeti korisnicima i tražilicama.

Što je SEO pisanje?

SEO pisanje je visokokvalitetni pisani sadržaj koji je optimiziran za tražilice. Najbolji SEO tekst privlači korisnike za čitanje i optimiziran je za 1 ciljanu ključnu riječ. Sve tražilice imaju za cilj povezati svoje korisnike s najboljim mogućim sadržajem. Google posebno voli kvalitetan sadržaj koji nudi jedinstven izgled i pruža znanje. Nekoliko savjeta kako dovesti SEO sadržaj na višu razinu:

  1. Pisanje tematskih blogova

Jedan od najtežih dijelova SEO pisanja je smišljanje dobrih tema. Većina ljudi počinje s istraživanjem ključnih riječi. Pišu o ključnim riječima koje imaju najveći opseg pretraživanja, a uz to su i zanimljive za čitanje. Ako se to učini, ne samo da će povećati promet  stranice, već će povećati i broj pratitelja. Bilo bi dobro istražiti publiku, jer korištenjem ove metode moguće je pronaći brojne kvalitetne teme za pisanje.

  1. Pretvaranje teme u ključnu riječ

Kada je lista tema napisana, potrebno ih je pretvoriti u ključne riječi. Jedna tema vjerojatno ima više ključnih riječi koje se mogu ciljati. Time se sveobuhvatno pokriva tema što je čini glavnim autoritetom.

  1. Napraviti okvir koji odgovara namjeri ključne riječi

Prije pisanja bilo koje riječi, bilo bi dobro napraviti okvir strukture za  sadržaj.

Čemu služi struktura sadržaja?

-olakšava pisanje.

-osigurava da se ne izostavi nijedna važna točka.

Ovo jednako vrijedi za pisanje sadržaja bloga kao i za pisanje sadržaja web stranice. Svaki nacrt uvijek treba odgovarati namjeri ključne riječi ciljane publike. Namjera ključne riječi je primarni cilj korisnika koji pretražuju na internet tražilici.

  1. Pametno ubacivanje ključne riječi u sadržaj.

Ključna riječ mora biti u sadržaju. Inače, kako bi Google znao da je sadržaj relevantan za tu ključnu riječ? Nije cilj ubacivati što više riječi. Cilj je ubaciti ključnu riječ tamo gdje zvuči prirodno.

  1. Dobro iskoristiti interne veze

Interne poveznice su veza između dvije stranice iste web stranice, najčešće unutar teksta. Interni linkovi pomažu Google-u pronaći i indeksirati svaku stranicu te isto tako pomažu poboljšati vrijednost svake stranice i rangiranje.

  1. Dodavanje veze na vanjske stranice i resurse

Vanjske veze u sadržaju su kao reference. Povećavaju autoritet sadržaja jer se povezuju s drugim vjerodostojnim stranicama i resursima.

  1. Korištenje različitih tipova medija u sadržaju

Kvalitetan sadržaj uvijek treba uključivati multimediju (slike, video zapise, gifove). Ljudi uče na različite načine. Slike i videozapisi oživljavaju  SEO sadržaj i pomažu  publici da vizualizira ono što je napisano.

  1. Osiguravanje prave SEO optimizacije.

Potrebno je provjeriti sljedeće:

-primarnu ključnu riječ na početku naslova sadržaja

-naslov objave na stranici/blogu trebao bi biti naslov 1 (H1)

-URL stranice je ciljana ključna riječ

-meta opis i naslov uključuju i  ključnu riječ

-ciljana ključna riječ nalazi se u prvih 100 riječi sadržaja

Potrebno je osigurati da je svaki dio sadržaja savršeno optimiziran, pogotovo ako se piše puno sadržaja.

  1. Lektoriranje sadržaja prije nego što se objavi.

Potrebno je osigurati da je sadržaj pročišćen i da ne sadrži nikakve gramatičke pogreške.

  1. Strateško promoviranje sadržaja

Cilj je  privući publiku na  novo napisani sadržaj. To se postiže s jednostavnom strategijom promocije sadržaja, jer upravo takva strategija pomaže da SEO sadržaj bude vidljiv.

Ukoliko se slijede  savjeti,  svaki put kada se piše novi sadržaj, uspjeh je zagarantiran. Ovo je izvrstan okvir koji se može uvijek iznova koristiti za pisanje sadržaja najviše kvalitete.